Menu Close

Försöker du sluta röka?

 

NADA-protokollet är en metod för behandling med fem akupunkturpunkter som utvecklats under 70-talet och 80-talet för att behandla olika typer av missbruk. Protokollet används ofta för att hjälpa människor att sluta röka, men även andra typer av beroenden och missbruk kan behandlas framgångsrikt.

NADA-protokollet

Akupunkturpunkterna som används vid NADA är belägna på ytterdelen av örat. När de här punkterna stimuleras med nålar samtidigt ger de en bred systemisk effekt, som bidrar till att minska suget och lindra andra abstinensbesvär. Akupunkturen i sig kommer inte att hindra dig från att röka. Du måste vara redo och villig att göra det hårda arbetet. Vad det däremot kan göra är att minska suget och abstinensbesvären och därmed hjälpa dig genom processen. Om du kämpar med några av följande symtom kan det vara dags att prova akupunktur:

  • Sug efter nikotin (eller andra droger)
  • Irritabilitet
  • Huvudvärk
  • Ångest eller depression
  • Koncentrationssvårigheter
  • Ökad hunger och sug efter sötsaker
  • Illamående
  • Förstoppning eller diarré
  • Minskad hjärtfrekvens eller lågt blodtryck
  • Trötthet, dåsighet eller sömnlöshet

Historik

Under mitten av 1970-talet var det en läkare vid namn Michael Smith på Lincoln Hospital i New York som modifierade ett befintligt system av öronakupunktur till en enkel teknik för att behandla många vanliga beroenden som ett alternativ till metadon. De punkter som valdes visade sig vara extremt effektiva vid behandling av missbruk, och fick namnet “NADA-protokollet.”

NADA är en förkortning av National Acupuncture Detoxification Association, och det är också spanska för “ingenting”. NADA grundades 1985 av Dr Smith och en grupp som var intresserade av att använda protokollet med behandling av missbruk.

Ursprungligen bestod NADA-protokollet av elektrisk stimulering på en enda punkt (Lung punkten) på patientens ytteröra. Man fann dock att manuell stimulering av nålen på denna punkt gav en mer långvarig effekt. Protokollet utökades så småningom till att inkluderaShen Men, en punkt som är välkänd för att leda till avslappning och även flera andra punkter. Idag består NADA-protokollet av att små akupunkturnålar sätts på fem punkter i ytterörat på patienten. Dessa punkter kallas Shen Men, Sympatikus, Njure, Lever, Lunga.

Forskning

Det finns många dokumenterade studier som visar på effektiviteten av NADA-protokollet. De fördelar som rapporterats av patienter och utövare är: förbättrad förmåga att hålla sig till missbruksbehandlingsprogram, en mer positiv inställning till avgiftning och återhämtning, minskat sug, minskad och ångest, bättre sömnkvalitet, och minskat behov av läkemedel (1, 2, 34).

Hur går behandlingen till?

Vanligtvis sätts nålar i båda öronen samtidigt, och de får sitta i mellan 30 till 45 minuter. NADA-protokollet utövas ofta i grupp för att hjälpa till att bygga stöd och att bryta ner känslor av isolering som kan upplevas av patienten. Patienter behandlas i ett lugnt, bekvämt rum, som tillåter dem att slappna av ordentligt. Alla patienter behandlas lika, med samma uppsättning punkter. Detta för att patienterna skall känna att de delar en gemensam upplevelse och det möjliggör även för utövaren att behandla flera patienter samtidigt.

Patienter som behandlats med NADA-protokollet beskriver ofta en känsla av välbefinnande efteråt, och det är vanligt att man får mer energi och känner sig lättare och mer avslappnad. Gruppbehandlingen är i sig ett icke-verbalt verktyg som möjliggör för patienten att känna trygghet och stöttning och som kan hjälpa dem framåt i avgiftningsprocessen.

NADA-protokollet kan vara en viktig komponent i avgiftningsprocessen, men det är inte den enda komponenten. Patienternas attityd och beteende, hur de identifierar sig med sitt missbruk, samt deras uppfattning av utövaren av behandlingen är också viktiga aspekter för en framgångsrik behandling. NADA-protokollet används ofta i kombination med andra behandlingsformer, såsom rådgivning, stödgrupper och självhjälpsprogram, för att på så sätt öka effektiviteten.

Vill du ha hjälp med att sluta röka?

Vill du sluta röka eller bli av med något annat beroende så ta kontakt med en akupunktör som är utbildad inom Traditionell Kinesisk Medicin. Vill du boka en tid hos mig så är det bara att ta kontakt med mig genom att boka här på hemsidan eller via telefon eller email.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *