Menu Close

Om TKM

Traditionell Kinesisk Medicin (TKM)

TKM en av de äldsta och mest använda hälso-och sjukvårdssystemen i världen. Det började utvecklas i Kina för ungefär 3500 år sedan och har utvecklats kontinuerligt sedan starten fram till modern tid. I en traditionell mer esoterisk mening, bygger kinesisk medicin på teorier om anatomi och fysiologi som skiljer sig från västerländska begrepp, men som även i många fall löper parallellt med den moderna vetenskapliga förståelsen av den mänskliga kroppen och det mänskliga tillståndet. Inom Kinesisk medicinsk teori kallas flödet av livskraften för qi. Qi uppstår inom oss vid befruktningsögonblicket, påverkar vår konstitution, och det ger näring åt oss under hela vår livstid genom luften vi andas och den mat och dryck som vi intar i våra kroppar. Våra känslomässiga upplevelser, fysiska trauman, samt vår livsstil och kostvanor, påverkar vår qi. När vår qi blir obalanserad och inte längre rör sig lätt genom kroppen orsakas blockeringar. Det gamla kinesiska ordspråket “om det finns fritt flöde, finns ingen smärta, om det finns smärta, finns inget fritt flöde” sammanfattar denna idé på ett kortfattat sätt. Qi rör sig genom kroppen längs med vad som kallas kanaler eller meridianer. Det finns 12 primära kanaler, 8 extra kanaler, samt en mängd mindre kanaler som täcker hela kroppen, tillsammans med ungefär 2000 akupunkturpunkter genom vilka qi kan manipuleras. Som akupunktör är min uppgift att identifiera områden med obalans i kroppen, oavsett om de är av fysisk, känslomässig eller andlig i natur (eller som oftast en komplex kombination), samt de underliggande mönster i livet som har orsakat dem att utvecklas. Genom en kombination av behandling med akupunktur, massage, kost och livsstilsförändringar, kommer vi att arbeta tillsammans för att korrigera flödet av qi och återställa balans och hälsa i ditt liv.

Akupunktur kan behandla

Akupunktur kan behandla många olika sjukdomstillstånd. Det är väl känt att akupunktur är mycket effektiv för behandling av muskelsmärtor, men det är mindre känt att det även är mycket effektivt för att behandla många andra olika sjukdomstillstånd. Världshälsoorganisationen (WHO) listar 28 olika sjukdomstillstånd där man genom kontrollerade kliniska prövningar kunnat visa att akupunktur är en mycket effektiv behandlingsform. Några av de mer vanliga av dessa är b.la. hösnuva, depression, smärtsamma menstruationskramper, huvudvärk, illamående, högt blodtryck, smärta i knät, smärta i ländryggen, graviditetsillamående, ledgångsreumatism, ischias, tennisarmbåge, samt för igångsättning av förlossning.

WHO listar även ytterligare 64 sjukdomstillstånd där akupunktur visat sig ha en terapeutisk effekt i kliniska prövningar, men där mer forskning krävs. Många av dessa behandlas ofta med akupunktur runt om i världen och inkluderar acne, astma, öronvärk, näsblod, kvinnlig infertilitet, fibromyalgi, sömnlöshet, otillräcklig amning, manlig sexuell dysfunktion, polycystiskt ovariesyndrom, PMS, halsont (även halsfluss), och nikotinberoende. Akupunktur används även för att behandla olika gynekologiska och fertilitetsproblem, samt många olika psykiska problem.

För att en akupunkturbehandling skall få så gott resultat som möjligt krävs att djupgående frågor ställs till patienten, för att man på så sätt skall kunna klargöra var den specifika personens obalanser finns. Ibland kan dessa frågor kännas väldigt personliga, men de är viktiga för att kunna ställa en korrekt diagnos. Varje persons behandling är individuell, och kan innehålla akupunktur, olika massagetekniker, samt rekommendationer om förändringar i kost- och motionsvanor.

För de som inte tycker om nålar är Tuina-massage ett utmärkt alternativ. Det fungerar enligt samma principer som akupunktur, genom att man stimulerar samma punkter på kroppen som man annars skulle satt nålar i (detta kallas ofta för akupressur).